Актобеде мешит курылысы аякталып келеди. Татарстандагы «Кул шериф» мешитинин улгиси бойынша салынып жаткан мешитте алгашкы жума намазы кыркуйек айынын 5-ші жулдызында окылады.