Сарсенби куни кезекшиликтен кеш шыкканбыз. Жолда бир колик аударылып жатыр. Жедел жардем колигине уксайды. Балким Газель де шыгар. Оны аударган облыстык ишки истер департаменти бастыгын автосы екен.

Баскасы баска, бирак облыстын бас полицайынын жагдайы туралы азирге ештене естилмейди.