Таяуда бир досым Ресейден уш шужык акеле жатса керек. Айтуынша халал шужыктар. Кызык болганда жолда орыс кеденшилер устап алып, Казахстанга шужык алып отуге тыйым салынган деп аурелепти. Расында шужык откизуге тыйым салынган. Бирак кез келгенин емес, тек шошка ети косылган шужык, шошка онимдерин алып отуге тыйым салынганы рас.

ПЫ.ЭС::: Динкеси курыган досым шужыкты сол жердеги кокыс жашигине лактыруга ынгайлана бастаганда, колын ара шагып алган. Кеденшилер катесин тусинип, халал шужыкты откизуге руксат берипти.

А-р