Германиядан келген Роберт басынып барады. Онын акки кылыгына шыдамаган бир топ азамат ар тарапка арызданып жур. Бирак кулак асар ешким табылмай отыр. Кеше Астанадан бир депутат келген. Ол да уаде берип кетти. Бас прокурорга хабарлаймын деди. Сол туни Бауыржанды торт жигит сабап кетти. Арызынды кайтып аласын деп коркыткан.

Бизге жумбак болып отырганы — Роберт кайдан, калай келди? Онын артында кандай адамдар тур? Неге ол киси осыншама шу шыгаруга муддели болып отыр.